Jak spojit dvě pletiva?


Na volně ležícím (nebo i na napínacím drátu visícím) rozmotaném nezapleteném pletivu přiložíme oba volné konce k sobě a jednou, předem připravenou, volnou šroubovicí drátu otáčením ve směru hodinových ručiček pletivo spojíme. Po „zašroubování“ spojovacího drátu zahneme oba konce drátu k napínacímu drátu. A pletivo je spojeno...
Fotogalerie zde

Jak spojit dvě pletiva?