Jak rozbalit nezapletené pletivo?


Roli nezapleteného čtyřhranného pletiva KOMPAKT položíme na rovný terén tak, že volný konec role pletiva je ve spodní části. Odvalování role naplánujeme ve směru oplocení a zároveň pletivo zůstane na spodní části role, tedy na zemi.
Uvolníme a připravíme si konce nylonového motouzu, odstraníme úvazkový drát, který udržuje roli v kompaktním stavu, a uchopíme konce nylonového motouzu opatrně táhneme za konce motouzu, až pletivo roztáhneme do jedné ploché rohože. Fotogalerie zde

Při rozmotávání role se pohybuje role a odmotané pletivo se nehýbe. ODMOTANÁ ČÁST PLETIVA LEŽÍ NA ZEMI BEZ POHYBU!

Jak rozbalit nezapletené pletivo?